Moduł ZESTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

W programie dostępny jest edytor własnych zestawień. Użytkownik programu może dzięki niemu projektować zestawienia według własnych potrzeb. Utworzone szablony zestawień można zapisywać do późniejszego wykorzystania. Zestawienia te mogą być tworzone jako:

zestawienie danych z pól wskazanej kartoteki,
zestawienie oparte na zapytaniu SQL łączącym wiele baz danych.