Moduł ZESTAWIENIA I ANALIZY

ANALIZY GRAFICZNE
Program umożliwia przygotowanie szeregu analiz w postaci graficznej. Użytkownik może wybrać formę wykresu słupkowego, kołowego, liniowego, 3D, 2D z możliwością skalowania, obracania i opisywania wykresów.
Wykresy mogą być przeglądane, drukowane lub wstawiane do innych dokumentów np. MS Office.

PRZYKŁADOWE ANALIZY I RAPORTY

ANALIZY RODZAJÓW KOSZTÓW
Koszty mogą być analizowane na różnym poziomie szczegółowości, od pozycji faktur do analiz według dowolnie zdefiniowanych grup kosztów.
Program umożliwia analizę kosztów w wielu układach np.:

 • wartość kosztów z podziałem na rodzaje (np. paliwa, przeglądy, myjnie, części, robocizna itp.)
 • koszty utrzymania poszczególnych samochodów np.: według jednostek organizacyjnych, centrów kosztowych, marek,
 • koszty i przebiegi generowane przez danego pracownika,
 • obroty z wystawcą faktur ( np. stacją paliw, serwisem ) – pomagające miedzy innymi w negocjacji rabatów,
 • zakupy weekendowe – wykonane w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy,
 • zakupy w czasie nieobecności pracowników ( np. w czasie urlopu bądź choroby ),
 • analizy graficzne kosztów utrzymania marek/pojazdów w zależności od ich przebiegu
 • raporty kosztów pojazdów oraz analizy graficzne według dowolnych parametrów przy użyciu wbudowanych tabel przestawnych

Powyższe analizy mogą być wykonywane wg wielu elastycznych kryteriów np.
za określony okres,

 • dla wybranych jednostek organizacyjnych,
 • dla podanej grupy samochodów lub jednego pojazdu,
 • dla poszczególnych marek,
 • dla wskazanych grup kosztów,
 • porównanie kosztów jednostek organizacyjnych (rejonów, działów) w czasie (kwartał, rok itd.).

Zobacz analizę kosztów generowanych przez pojazdy:

ROZLICZENIA EKSPLOATACJI POJAZDÓW

Rozliczenie eksploatacji samochodów zawiera, dla wskazanego okresu, struktury organizacyjnej, marek, pojazdów, MPK i wielu innych, między innymi dane w zakresie:

 • przebieg pojazdu w okresie,
 • rzeczywiste zużycie paliwa, ilość paliwa według normy, przepał, oszczędność, średnie zużycie paliwa,
 • koszty paliwa, inne koszty, koszty ogółem,
 • koszt 1 km, średnia cena paliwa,
 • średnie przebiegi pojazdów w miesiącu,
 • porównania i weryfikację tankowań z różnych źródeł ( np. transakcje paliwowe i informacje z GPS ),
 • statystyki kosztów i ilości napraw poszczególnych marek / pojazdów,
 • tankowania niewłaściwego paliwa i tankowania powyżej pojemności zbiornika

Dostępne są także zestawienia dotyczące stanów liczników np.

 • zestawienie stanów liczników pojazdów,
 • zestawienie nieciągłości stanów licznika,
 • średnie przebiegi w miesiącu w zadanym okresie.

Zobacz analizę przebiegów:

oraz raport zużycia paliwa:

RAPORTY DOT. BADAŃ TECHNICZNYCH, PRZEGLĄDÓW I POLIS

 • pojazdy z kończącymi się badaniami technicznymi,
 • polisy według dat wygasania,
 • planowane przeglądy pojazdów,
 • zestawienie i statystyka szkód

RAPORTY DOTYCZĄCE ROZLICZANIA PRACOWNIKÓW
Zestawienia umożliwiają rozliczenie pracownika w kontekście eksploatacji samochodów:

 • kilometry przejechane,
 • raportów porównawczych przebiegów i limitów pracownika,
 • koszty zakupów gotówkowych i bezgotówkowych,
 • zużycie paliwa, przepał, oszczędność,
 • przejazdów prywatnych

RAPORTY O STANIE I RUCHU POJAZDÓW
Program umożliwia śledzenie stanu i ruchu samochodów na raportach:

 • stan samochodów wg rodzajów,
 • stan pojazdów wg struktur organizacyjnych,
 • stan według stanowisk pracowników,
 • pojazdy przyjęte na stan w podanym okresie czasu,
 • pojazdy zdjęte ze stanu w podanym okresie,
 • aktualny przydział pojazdów,
 • historia zmian przydziałów pojazdów

ZESTAWIENIA WYPOSAŻENIA POJAZDÓW
Program generowanie szeregu zestawień dotyczących wyposażenia :

 • wyposażenie przydzielone do poszczególnych pojazdów,
 • zestawienia samochodów posiadających wyposażenie z określonych grup wyposażeń,
 • wyposażanie zakupione lub zlikwidowane w danym okresie

RAPORTY DLA OCHRONY ŚRODOWISKA
Program oblicza opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego zgodnie z aktualnymi przepisami:

 • rozliczenie firmy według obowiązujących stawek opłat środowiskowych,
 • zestawienie szczegółowe opłat za poszczególne samochody,
 • koszty opłat za spalanie paliw dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

WIELE INNYCH NIEZBĘDNYCH ZESTAWIEŃ np.

 • raporty pojazdów typowanych do sprzedaży,
 • harmonogramy ważności dokumentów pojazdów, pracowników, wyposażeń,
 • raporty dotyczące ogumienia,
 • analiza zyskowności koszty/przychody.