Moduł ZASOBY

Kartoteka Pojazdy i Sprzęt

Kartoteka ta zawiera informacje dotyczące pojazdów i sprzętu opisujące istotne cechy posiadanych zasobów. Kartoteka stanowi podstawowy panel administratora, gdyż daje dostęp do wszelkich danych powiązanych z pojazdem. Kartoteka została przygotowana w sposób, który zapewnia intuicyjny i łatwy dostęp do szeregu danych pojazdów, pogrupowanych w przejrzyste i logicznie kategorie np. informacje ewidencyjne, przydziały pojazdów, normy zużycia paliw itp.

Rejestrowane są między innymi następujące dane:

 • rodzaj pojazdu, marka, typ, model, stan licznika,
 • parametry techniczne, rodzaj silnika, paliw i indywidualnych norm zużycia paliwa,
 • daty badań technicznych i przeglądów okresowych,
 • dane o przydziale organizacyjnym i przydziale kosztowym a także historii tych przydziałów,
 • sposobie rozliczania kosztów paliw (netto/brutto) i pozostałych kosztów,
 • dane o zakupie i likwidacji pojazdu, formie własności (własny, wynajem, leasing itp.),
 • rodzaje użytkowanych opon,
 • dokumenty pojazdu, dowody rejestracyjne, umowy itp.
 • wykorzystywane pojazdy zastępcze,
 • dla pojazdów ciężarowych parametry związane z ładownością, dodatkowe parametry techniczne itp.

Kartoteka pojazdów staje się podstawowym panelem administratora floty, gdyż daje natychmiastowy dostęp do wszelkich danych powiązanych z pojazdem np.:

 • koszty pojazdów w dowolnym okresie i wg dowolnych grup kosztów ( np. paliwa, naprawy, myjnie itp. ),
 • naprawy, zlecenia serwisowe, usterki,
 • przebiegi pojazdów, średnie przebiegi w miesiącu,
 • ubezpieczenia i szkody.

Kartoteka Pracownicy

Zawiera dane podstawowe dotyczące pracowników, informacje teleadresowe, przydzialy do struktury organizacyjnej firmy, a także sposobu rozliczania kosztów. Umożliwia również rejestrację i kontrolę uprawnień, dokumentów oraz śledzenie ważności terminów np. badań psychotechnicznych, prawa jazdy, paszportu itp. Kartoteka umożliwia także podpinanie dowolnej ilości zdjęć, skanów i dodatkowych plików związanych z pracownikiem.

Z poziomu kartoteki system umożliwia dodatkowo bezpośredni dostęp do szeregu danych stowarzyszonych z pracownikiem, a związanych z:

 • kosztami eksploatacyjnymi,
 • historią użytkowanych pojazdów i sprzętu,
 • historią przynależności do struktury organizacyjnej firmy, a także MPK i kont kosztowych,
 • historią użytkowanego wyposażenia osobistego (np. tel. komórkowe, notebooki, palmptopy),
 • historią szkodowości,
 • rozliczeniem zaliczek,
 • wykroczeniami, miejscami parkingowymi,
 • korespondencją z pracownikiem (pisma, e-mail, SMS),
 • szkoleniami odbytymi przez pracownika,
 • absencją i czasem pracy itp.,
 • rozliczeniami okresowymi, limitami.

Kartoteka Karty paliwowe i inne

Kartoteka pozwala na zarządzanie różnego rodzajami kartami ( paliwowe, serwisowe, płatnicze i inne ) rejestrując wszelkie niezbędne informacje ewidencyjne ( nr karty, PIN, daty ważności, daty wystawienia, wystawca, limity i ograniczenia oraz inne ważne dane ). Karty mogą być przydzielane nie tylko do pojazdów, ale także do pracowników, na okaziciela. Szereg wygodnych funkcji np. prowadzona automatycznie historia przydziałów, kontrole ważności kart, automaty zmian terminów ważności oraz możliwość definiowania wydruków pozwala na szybki dostęp i komfortową pracę.

Zobacz jak łatwo obsługiwać kartoteki :

https://www.youtube.com/watch?v=YyobtHyGDfg

https://www.youtube.com/watch?v=vQfHHVDZU1M