Moduł WYPOSAŻENIE FABRYCZNE I DODATKOWE

Moduł pozwala na pełną ewidencję i kontrolę wyposażenia dodatkowego instalowanego w pojeździe, a także indywidualnego wyposażenia przekazywanego użytkownikowi ( np. notebook, palmptop ). Automatycznie tworzona jest historia przydziałów wraz z informacją o kosztach oraz prowadzona jest kontrola terminów przeglądów ( np. gaśnice ) i certyfikatów ważności z generacją harmonogramu przeglądów włącznie.

Kartoteka wyposażeń jest bardzo elastyczna i wszechstronna, pozwala na swobodne definiowanie grup i typów wyposażeń, generuje protokoły przekazania i odbioru, a także ułatwia kontrolę stanu magazynowego. W związku z tym, że wyposażenie można przydzielić na pojazd, pracownika bądź magazyn – wykorzystywana jest do różnorakich celów nie tylko dot. Pojazdów, ale np. do ewidencji sprzętu komputerowego w firmie lub odzieży roboczej.