Moduł WINDYKACJA

Moduł umożliwia wewnętrzną windykację przeterminowanych należności. Pozwala na rejestrację czynności windykacyjnych obejmujących pojedynczą fakturę lub grupę faktur. Czynność windykacyjną możemy realizować jako pismo, e-mail, rozmowę. W kartotekach powiązanych definiujemy szablony pism, wykorzystywane do realizacji czynności windykacyjnej.
Podczas rejestrowania czynności, system automatycznie wiąże z nią wszystkie przeterminowane faktury kontrahenta oraz wyświetla saldo zobowiązania kontrahenta na dzień wpisu czynności.