Moduł WEB

Moduł WEB daje możliwość połączenia się z systemem poprzez przeglądarkę internetową. Jeżeli moduł jest udostępniony poza wewnętrzną sieć firmową – Użytkownik zyskuje możliwość rejestracji i podglądu danych pojazdów, kosztów, rozliczeń okresowych i wielu innych danych z dowolnego komputera mającego dostęp do sieci Internet.