Moduł UMOWY

Moduł ten pozwala na zaawansowaną kontrolę i ewidencję firm świadczących usługi wynajmu i leasingu. Pozwala na zarządzanie wieloma rodzajami umów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów:

  • leasingowych,
  • wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego,
  • zakupu pojazdu na kredyt bankowy,
  • umów serwisowych,
  • umów zawieranych z pracownikami na użytkowanie pojazdów służbowych,
  • umów zawieranych z pracownikami na użytkowanie pojazdów prywatnych do celów służbowych,
  • ubezpieczenia grupowego pojazdów itp.

Moduł pozwala na szczegółową ewidencję, kontrolę i raportowanie z uwzględnieniem indywidualnych cech tych umów, limitów przebiegów miesięcznych, rocznych, opłat miesięcznych oraz śledzeniem i kontrolą odliczeń VAT itp.