Moduł UBEZPIECZENIA/POLISY/SZKODY

Moduł podzielony został na trzy logicznie grupy: polisy, szkody oraz odszkodowania.

Kartoteka polis.

Kartoteka polis umożliwia rejestrowanie i kontrolowanie polis ubezpieczeniowych pojazdów w zakresie AC, OC, ZK, KR, NW. Kartoteka ta umożliwia kontrolę dat zawarcia i obowiązywania polis, rejestrację sum ubezpieczenia, składników ubezpieczenia, wartości ustalonych franszyz, a także składek oraz terminów ich płatności. Powiązanie tej kartoteki z kartoteką umów pozwala na prawidłową obsługę tzw. ubezpieczeń grupowych. Program umożliwia również automatyczne rozksięgowywanie kosztów ubezpieczeń jako kosztów rozliczanych w poszczególnych miesiącach zgodnie z przydziałami organizacyjnymi poszczególnych pojazdów.

Kartoteka szkód i odszkodowań.

Kartoteka ta umożliwia rejestrowanie i pełne rozliczanie zaistniałych szkód komunikacyjnych. Rejestr jest bezpośrednio powiązany z polisami, umożliwia także, wzorem innych kartotek, podpinanie dowolnej ilości zdjęć, skanów i dodatkowych plików związanych ze szkodami. W powiązaniu z kartoteką odszkodowań pozwala na przeprowadzenie pełnego procesu rozliczania szkody od zgłoszenia, opisu, rozliczenia do jej pełnej likwidacji, a także kontrolę każdego jej etapu.

Rejestrowane są między innymi :

  • dane osoby prowadzącej pojazd,
  • przypisanie struktury organizacyjnej (MPK) obciążanej daną szkodą,
  • rodzaj szkody,
  • sposób rozliczenia szkody,
  • udział policji w szkodzie,
  • inni uczestnicy szkody (pojazdy, świadkowie, itd.),
  • rozliczenie finansowe (odszkodowanie) szkody,
  • automatycznie tworzony bilans szkody.

Zobacz jak szybko można otrzymać ranking szkodowości pojazdów: