Moduł TELEFONY

Moduł stanowi integralną cześć systemu i służy zarówno do ewidencji aparatów telefonicznych wraz z wyposażeniem jak również do rozliczania i kontroli faktur za usługi telekomunikacyjne. Prowadzona jest ewidencja i historia przydziałów telefonów, kart SIM i wszelkiego wyposażenia wraz z wydrukiem dokumentów przekazania czy zwrotu w/w wyposażenia. Kartoteka jest elastyczna i umożliwia przydział numerów telefonicznych nie tylko na pracownika ale także na pojazd, strukturę organizacyjną lub magazyn.

Funkcja importu bilingów w powiązaniu z kartoteką limitów kosztów rozmów telefonicznych pozwala na wykrycie przekroczeń, co może być powodem generacji not obciążeniowych. Funkcja ta służy do rejestracji numerów telefonicznych oraz ich przydziałów na pracownika, pojazd lub magazyn. Ważną funkcjonalnością jest także możliwość wygenerowania faktury kosztowej oraz rozesłania mailem billingów do poszczególnych pracowników.