Moduł SZKOLENIA

Moduł służy do planowania i nadzorowania szkoleń pracowniczych, zarówno obowiązkowych jak i opcjonalnych. Pozwala na definiowanie i rejestrację zaplanowanych szkoleń wraz rozliczaniem kosztów.