Moduł ROZLICZENIA OKRESOWE

W wielu firmach wykorzystywany jest dokument rozliczenia okresowego użytkownika pojazdu. Dokument ten może dotyczyć dowolnego okresu czasu – najczęściej są to okresy miesięczne. Kartoteka Rozliczeń okresowych służy do rejestracji i zarządzania tego typu dokumentami. W kartotece zaimplementowane zostały funkcje pełnego rozliczenia paliwa i ilości przejechanych kilometrów przez pracownika, w tym również kilometrów przejechanych prywatnie. W połączeniu z kartoteką limitów moduł pozwala na precyzyjne, cykliczne rozliczanie Użytkowników pojazdów.