Moduł POWIADOMIENIA E-MAIL I SMS

Moduł ten pozwala na swobodne definiowanie parametrów i sposobu powiadamiania Użytkownika o zdarzeniach, które mają być przedmiotem kontroli np. terminy kończących się polis OC/AC, badań technicznych, przeglądów, przepustek i pozwoleń, gwarancji, terminów badań psychotechnicznych, ważności legalizacji itp.

Zależnie od tego jak zdefiniujemy sposób generacji przypomnień, może to być raport, komunikat ekranowy bądź automatycznie wysłany SMS lub e-mail z informacją o przypomnieniu. Wszystkie powiadomienia SMS i e-mail zapisywane są w historii i po generacji przechowywane w systemie wraz z potwierdzeniem wysłania.

Oprócz standardowo zdefiniowanych, typowych przypomnień moduł zawiera także kreator własnych indywidualnych powiadomień, który można wykorzystać w dowolnej kartotece według własnych niestandardowych potrzeb.

Możliwe jest także wysyłanie niestandardowych informacji dla pojedynczych użytkowników bądź grupy np. SMS lub e-mail o konieczności sezonowej wymiany opon, czy wizycie w serwisie.

Zobacz przypomnienia systemowe: