Moduł OGUMIENIE

Moduł pozwala na pełen nadzór nad posiadanymi oponami, kontrolę przebiegów wraz z historią przydziałów do poszczególnych pojazdów. Prowadzi pełną historię opony od momentu zakupu, przydziałów do poszczególnych pojazdów, wymiany, ewentualnych reklamacji aż do utylizacji. Ewidencjonuje ilości w magazynach (zapas sezonowy), automatyzuje wymiany sezonowe, monitoruje przebiegi, wskazuje na konieczność wymiany itp. a także:

  • umożliwia naliczanie przebiegu opony lub grup opon w oparciu o jej status (założona, zapasowa, w magazynie, w warsztacie, wolna itp.)
  • tworzy w sposób automatyczny historię każdej opony ( kiedy założona, gdzie przechowywana, kiedy zdjęta, sprzedana ), łącznie z informacją o kosztach
  • zawiera funkcje grupowe wymiany opon np. wymiana sezonowa letnie na zimowe, zimowe na letnie, wymiana opon między pojazdami, zdanie do magazynu, pobranie z magazynu i założenie na pojazd itd., działające nie tylko na pojedyncze pojazdy, ale także na wybrane grupy pojazdów.