Moduł OBSŁUGI SERWISOWEJ I AUTORYZACJI NAPRAW

Moduł umożliwiający zaplanowanie wykonania naprawy, rejestrację całego procesu naprawy od zgłoszenia serwisowego, generacji zlecenia po autoryzację kosztów napraw. Moduł pozwala na zgłaszanie napraw zarówno własnym warsztatom jak i serwisom zewnętrznym. Umożliwia pełną kontrolę, a także planowanie przeglądów, napraw, badań technicznych. Automatyczna generacja dokumentu kosztowego na podstawie zaakceptowanych zleceń i autoryzowanych kosztorysów pozwala na znaczne przyspieszenie rejestracji kosztów.

Dodatkowo dołączona została funkcjonalność edycji i zarządzania pismami do kontrahentów (i ich pracowników) wraz z opcją wysyłania pism pocztą elektroniczną wprost z aplikacji.

Moduł zawiera także kartotekę elementów wymiany umożliwiającą planowanie i kontrolowanie przebiegów i czasu użytkowania istotnych elementów eksploatacyjnych i podzespołów ( np. klocki tarcze hamulcowe, paski rozrządu itp.).