Moduł OBIEG DOKUMENTÓW

Funkcjonalność ta służy do zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie. Każdy dokument zyskuje etykietę, poprzez oznaczanie aktualnego przydziału danego dokumentu na pracownika lub na kontrahenta (w sytuacji gdy dokument jest wysyłany na zewnątrz firmy). Funkcjonalność Obiegu Dokumentów jest ściśle związana z funkcjonalnością książki korespondencji, w której następuje rejestracja etykiet dokumentów przychodzących.