Moduł MAPY

W naszym programie możliwa jest implementacje wielu map wektorowych, co pozwala między innymi na wyliczanie odległości oraz prezentacji wszelkich tras pojazdów, na podstawie danych pozyskiwanych z urządzeń GPS zamontowanych w pojazdach.