Moduł LIMITY

W wielu firmach polityka flotowa obejmuje także wprowadzenie limitów kosztów lub przejechanych kilometrów w danym okresie. Kartoteka limitów pozwala na wygodne zarządzanie i kontrolę limitów. Możliwe jest bardzo elastyczne definiowanie limitów obowiązujących w danym okresie zarówno dotyczących pracownika jak i pojazdów np. limit km służbowych, limit km prywatnych, limit ilości paliwa, kosztów miesięcznych, kosztów telefonów itp.

Moduł w powiązaniu z bardzo silnym modułem analiz pozwala na szybkie i precyzyjne wygenerowanie przekroczeń limitów i generację ewentualnych obciążeń z ww. tytułu.