Moduł KONTRAHENCI

Moduł ten umożliwia zarządzanie kontaktami z dostawcami, pozwalająca na szybki dostęp do danych teleadresowych oraz do uzgodnionych zasad rozliczeń finansowych. Umożliwia także precyzyjne opisywanie oraz filtrowanie kontrahentów poprzez cechy elastycznie definiowane przez użytkownika systemu. Z kartoteką tą związane są dodatkowe podkatalogi umożliwiające rejestrację pracowników danego kontrahenta oraz jego oddziały. Natychmiastowy dostęp do sald obrotów z kontrahentem oraz listy dokumentów kosztowych i przychodowych pozwala na błyskawiczną analizę kluczowych informacji związanych z kontrahentem.

Dodatkowo dołączona została funkcjonalność edycji i zarządzania pismami do kontrahentów wraz z opcją wysyłania pism wprost z aplikacji pocztą elektroniczną. Z poziomu tej kartoteki możliwy jest także szybki dostęp do odfiltrowanych danych zgromadzonych w innych kartotekach w zakresie umów, zadań / kontaktów z kontrahentem, czy też faktur wystawionych przez danego dostawcę.