Moduł INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ERP

Cechą dobrego systemu jest możliwość jednokrotnego wprowadzania danych kosztowych – do systemu PasCom bądź innego systemu ERP, bez konieczności kolejnej rejestracji. Dane wprowadzone do jednego ze źródeł trafiają już drogą elektroniczną do drugiego systemu w celu zachowania pełnych możliwości analitycznych.
W module wbudowany został łatwo definiowalny mechanizm integracji aplikacji z systemami księgowymi. Doświadczenie w integracji zarówno on-line jak i off-line ( SAP, JDEdwards, Comarch CDN XL, Optima, SYMFONIA, Axapta i wiele innych ) pozwoliło na stworzenie bardzo wydajnego i elastycznego mechanizmu połączenia i przepływu danych między systemami. Mamy przygotowane gotowe integratory pozwalające na połączenie z typowymi, najczęściej używanymi systemami księgowymi, ale wykonujemy połączenia także z nietypowymi systemami finansowymi (lub innymi systemami) według wymagań Użytkownika programu.

Zależnie od potrzeb możliwe jest zarówno przekazywanie zagregowanych danych w postaci poleceń księgowania jak również całych dokumentów kosztowych, a także import do systemu kosztów pojazdów/pracowników zarejestrowanych w systemach księgowych.

Oferujemy pełną integracja on-line z posiadanym przez Klienta systemem lub integracja typu off-line.