Moduł IMPORT FAKTUR ELEKTRONICZNYCH

Moduł zawiera wbudowane mechanizmy importu faktur kosztowych generowanych przez wszystkie koncerny paliwowe obecne w kraju np. PKN Orlen, BP, SHELL, Statoil, ROUTEX, Lotos, lub przy użyciu kart DKV, UTA, AS24. Program czyta i analizuje elektroniczną postać takich faktur oraz rozksięgowuje fakturę poprzez właściwe przypisanie kosztów do pojazdu, jednostki organizacyjnej, pracownika, centrum kosztowego (MPK) oraz grupy kosztów, bez konieczności informowania firmy paliwowej o zmianach w przydziałach.

Korzystanie z kart flotowych jest dużym ułatwieniem oraz zmniejszeniem nakładów pracy ponoszonych na podział kosztów z takiej faktury na:

  • koszty, za które można odliczać podatek VAT (samochody „ciężarowe”, myjnie itp.);
  • koszty, które należy wliczyć wg kwot brutto (samochody osobowe) – program automatycznie sprawdza czy dla danego pojazdu można odliczyć VAT od zatankowanego paliwa,;
  • podział kosztów według jednostek organizacyjnych, centrów kosztowych (MPK).

W podobny sposób mogą być importowane dane innych dostawców usług i towarów w oparciu o dostarczane przez nich faktury w postaci elektronicznej np: rozliczenie usług serwisowych wykonanych w sieciach stacji typu ASO lub innych serwisach. Importowane są faktury zarówno pochodzące od dostawców opon, stacji obsługi, firm świadczących usługi wynajmu długoterminowego np. ARVAL, MasterLease, Business Lease, ze stacji obsługi fiirm sieci obsługi ogumienia np. PSF, PSO, InterCars, serwisów FORD, Peugeot, Opel, Renault, Toyota, Skoda, Volkswagen Autostacja, Carserwis, Autos, PETROLOT, Indol itp.

Import faktur od dowolnego dostawcy może odbywać się także poprzez wykorzystanie uniwersalnego standardu PasCom ( z pliku Excel lub CSV ), z którego korzysta już pokaźna grupa firm.

Zaimplementowane zostały także automaty korygujące błędnie podane stany licznika pojazdów wraz z aproksymacją stanów licznika w przypadku, gdy stany liczników nie zostały podane przez Użytkownika pojazdu.

System PasCom zawiera także definiowalny generator raportów dla księgowości, pozwalający na przygotowanie zestawienia kosztów według wymagań systemu FK, tzw. rozksięgowanie faktury z zagregowaniem kosztów towarów i usług.

Zobacz jak szybko importować faktury od dostawców: