Moduł IMPORT/AKTUALIZACJA ZASOBÓW

Wbudowany moduł importu/aktualizacji zasobów zawiera bardzo wygodne i dobrze udokumentowane mechanizmy zasilenia bazy danych danymi Użytkownika, które niejednokrotnie gromadzone są w różnych miejscach, formatach, bazach danych i programach.

Tu także mamy przygotowane specjalne narzędzia migracyjne, które pozwalają na płynne zasilenie systemu danymi np. pojazdów, użytkowników, kontrahentów, polis, kart paliwowych, wyposażeń, umów, kosztów, dokumentów pozostałych i wielu innych informacji, co pozwala na bardzo szybkie rozpoczęcie wydajnej pracy z systemem. Import może być dokonywany zarówno z arkuszy Excel, plików tekstowych jak i bezpośrednio przez połączenie z zewnętrzną bazą danych SQL, co szczególnie doceniają pracownicy działów IT.

Zobacz jak prosty jest import danych do systemu:

https://www.youtube.com/watch?v=LxSqDmpEiog