Moduł GENERACJI FAKTUR I ROZLICZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Zależnie od wersji systemu i wymagań Użytkownika istnieje konieczność wystawiania faktur i rozliczeń wewnętrznych za zrealizowane usługi. Mogą to być usługi wynajmu długoterminowego lub krótkoterminowego ( PasCom FLOTA II Wynajem ), usługi serwisowe (PasCom FLOTA II Outsourcing) usługi transportowo – sprzętowe ( FLOTA II Transport ) czy np. noty obciążeniowe za przekroczenia limitów itp.
Moduł generacji faktur zawiera pełną funkcjonalność wystawiania faktur przychodowych, korekt do w/w, wydruku załączników itp. Raporty i analizy graficzne zyskowności tj. porównania przychodów i kosztów pozwalają na ciągłą ocenę prowadzonej działalności pod kątem opłacalności. Duża ilość wbudowanych automatów pozwala na wygodne wystawianie zarówno pojedynczych jak i nawet kilkuset faktur.