Moduł DELEGACJE I ZALICZKI

Kartoteka Zaliczki służy do rejestracji i rozliczania zasobów pieniężnych otrzymanych, wydanych i wymienionych na inne waluty w trakcie podróży służbowej pracowników. Możliwa jest pełna ewidencja i rozliczenie zaliczek począwszy od momentu złożenia wniosku po zatwierdzenie i końcowe rozliczenie. Przygotowane i automatycznie wypełniane są formularze rozliczeń, wniosków o zaliczkę itp. Kartoteka uwzględnia pobieranie i rozliczanie zaliczek w różnych walutach.

Kartoteka Delegacje służy do ewidencji i rozliczaniu delegacji pracowników zarówno krajowych jak i zagranicznych uwzględniając ryczałty i możliwość rozliczeń w przypadku korzystania także z prywatnego środka transportu. Przygotowane formularze wydruków zleceń i rozliczeń delegacji sprawiają, że moduł zawiera kompletne narzędzie obsługi delegacji.