Moduł BUDŻETOWANIA

Moduł służy do planowania kosztów dla pojazdów na kolejny okres czasu (rok) na podstawie kosztów z roku bieżącego oraz kosztów przewidywanych w kolejnym okresie. Bazuje na prawdopodobnych zmianach cen usług i materiałów, usterkowości danych marek, a także przewidywanych przeglądach pojazdów zależnie od ich wieku. Pozwala na skuteczną symulację kosztów utrzymania floty w kolejnych okresach rozliczeniowych.