Podstawowe funkcje - PasCom Firma JPK

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • program został podzielony na wersję podstawową oraz 6 modułów dodatkowych umożliwiających w pełni elastyczną konfigurację zapewniającą budowę oprogramowania przystosowanego do faktycznych potrzeb użytkownika,
 • program został zaprojektowany i napisany w najnowocześniejszej technologii, wykorzystując jako warstwę komunikacji z Użytkownikiem technologię graficzną Windows oraz technologię Klient/Serwer pozwalającą na połączenie wygody obsługi programu z szybkością i bezpieczeństwem profesjonalnych baz danych SQL,
 • program jest przystosowany do pracy w sieci, posiada możliwość deklarowania uprawnień dostępowych dla poszczególnych użytkowników.

WERSJA PODSTAWOWA programu zawiera podstawowe kartoteki oraz umożliwia ewidencję, szybkie odszukanie, przeglądanie i wydruk danych w zakresie:

 • baza teleadresowa kontrahentów, ich oddziałów, rachunków bankowych, korespondencji,
 • fakturowanie, ofertowanie usług oraz towarów,
 • obsługa drukarki fiskalnej,
 • rejestracja zakupów i kosztów,
 • rejestracja towarów i usług oraz ich cen sprzedaży,
 • magazyn podstawowy oraz dodatkowe (oddziały), podział na grupy towarowe, automatyczna aktualizacja stanów magazynowych na podstawie zakupów i sprzedaży (FIFO),
 • miesięczna graficzna analiza sprzedaży i zakupów,
 • rejestry sprzedaży VAT,
 • rejestry zakupu VAT,
 • deklaracja VAT 7,
 • moduł JPK.

Moduł ROZRACHUNKI

Moduł pozwalający na pełną kontrolę nad posiadanymi wierzytelnościami oraz ich techniczną obsługę poprzez generowanie baz:

 • należności,
 • zobowiązań,
 • rozliczania sprzedaży i zakupów,
 • drukowania przelewów.

Moduł K.P.i R.

Moduł generujący automatycznie:

 • księgę przychodów i rozchodów,
 • deklarację PIT 5.

Moduł PŁACE

Moduł wspomagający zarządzanie dokumentacją osobową pracowników, obsługujacy:

 • kartoteki osobowe,
 • listy płac,
 • deklarację PIT 4.

Moduł KASA

Moduł wykorzystywany do prowadzenia kasy, obsługujący:

 • dokumenty Kp, Kw,
 • raport kasowy.

Moduł ŚRODKI TRWAŁE

Moduł ten pozwala na pełną ewidencję środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych wg klasyfikacji rodzajowej, osób odpowiedzialnych oraz miejsc ich użytkowania, między innymi poprzez:

 • rejestrację wszystkich ruchów posiadanych środków trwałych i wyposażenia oraz ich modernizację, przeszacowanie, likwidację, sprzedaż – a także generowanie i drukowanie wszelkich dokumentów wewnętrznych z tym związanych,
 • amortyzację (liniową i degresywną),
 • inwentaryzację oraz druk etykiet inwentarzowych,
 • funkcję otwarcia nowego roku pozwalającą na zamknięcie starego roku i otwarcie nowego roku oraz wydruk środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jak i wyposażenia w Bilansie Otwarcia „Stan środków trwałych na koniec roku”,
 • analizy.

Moduł ET+

Moduł ten umożliwia prowadzenie pełnej gospodarki wielomagazynowej w oparciu o:

 • generowane dokumenty magazynowe (Pz, Wz, Pw, Rw, Zw, Mm),
 • dodatkową funkcję fakturowania na podstawie dokumentów magazynowych,
 • kompletację wyrobów,
 • analizy magazynowe zawierające między innymi stany magazynu, obroty, zapasy minimum,
 • inwentaryzację,
 • opakowania obce.

Dodatkowe funkcje modułu to wspomaganie pracy w przypadkach występowania konieczności przypisywania cząstkowych kosztów do zadeklarowanych działów, osób, itp. poprzez edycję i automatyczne generowanie:

 • definicji planu kont i automatycznych reguł księgowania,
 • raportu 'Rozdzielnik kosztów’.

Moduł ten umożliwia również wspomaganie zarządu poprzez szybkie i automatyczne tworzenie szeregu analiz w dowolnym przedziale czasowym w postaci tabelarycznej oraz graficznej między innymi w zakresie:

 • analizy sprzedaży i zysku,
 • analizy zakupów i kosztów,
 • oraz inne analizy w oparciu o użytkowane bazy.
 • W analizach graficznych użytkownik może wybierać z pośród czterech form wykresów tj. wykresu słupkowego, kołowego, liniowego 3D, 2D z możliwością skalowania, obracania i opisywania. Wykresy jak i pozostałe wydruki tabelaryczne mogą być przeglądane, drukowane lub wstawiane do innych dokumentów np. MS OFFICE.