PasCom Firma JPK

PasCom Firma JPK

Program jest kompleksową propozycją dla małych i średnich firm usługowych, produkcyjnych oraz handlowych, które poszukują sprawnego i bezpiecznego systemu zarządzania firmą, pracującego w środowisku Windows. Program ten umożliwia między innymi nadzorowanie usług, prowadzenie ewidencji towarów, wystawianie faktur i dokumentów obrotu magazynowego, wydruki rejestrów i deklaracji, prowadzenie kartotek osobowych i wydruki list płac pracowników wraz z deklaracjami, analizy sprzedaży i kosztów, ewidencję środków trwałych, prowadzenie korespondencji itd. oraz analizę w/w tematów. W przypadku prowadzenia działalności przez osoby fizyczne tworzona jest automatycznie księga przychodów i rozchodów wraz z deklaracją PIT-5. Program jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU

CENNIK

POBIERZ WERSJĘ INSTALACYJNĄ