Zarząd

Zarząd

mgr inż. Andrzej Zwierzchowski

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

e-mail: andrzejz@pascom.pl

Pascom -

mgr inż. Marek Zwierzchowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

e-mail: marekz@pascom.pl

Pascom -

mgr inż. Jędrzej Zwierzchowski

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

e-mail: jedrekz@pascom.pl

Pascom -

Certyfikaty