Kariera

Kariera

Proces rekrutacji do PasCom Sp. z o.o. prowadzony jest w oparciu o aplikacje nadesłane przez kandydatów. Stawiamy na pracowników, którzy będą identyfikować się z misją i celami strategicznymi naszej firmy.

Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:

1. Analiza aplikacji
Aplikacje kandydatów są analizowane i selekcjonowanie pod kątem zgodności z wymaganiami stanowiska podanymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Oprocz CV niezbędne jest przesłanie wypełnionego kwesionariusza PasCom wraza ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

2. Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowy z kandydatami odbywają się w Gdyni (siedziba główna) lub w Poznaniu. W trakcie spotkania weryfikowane są informacje przekazane wczesniej przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych,w szczególności w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności. Trzy wybrane osoby przechodzą do etapu 3.

3. Rozmowa decydująca
Spotkanie kandydata z bezpośrednim przełożonym, w trakcie którego omawiane są szczegółowe warunki zatrudnienia oraz zakres obowiązków. Po tym spotkaniu podejmowana jest decyzja o zatrudnieniu wybranego kandydata.

 

AKTUALNE OFERTY PRACY w PasCom Sp. z o.o.

Gdynia

Programista .NET/SQL